Politică de confidențialitate

Acest document cuprinde informații despre datele colectate de Asociația Micile Bucurii (cu sediul social în Breaza, Prahova, Strada Intrarea Luceafărului 2, având C.I.F. 43640666), în calitate de Operator al datelor cu caracter personal pe care Utilizatorii acestui website (vizitatori, numiți în continuare Utilizatori) ni le furnizează pentru activitatea de comerț electronic prin intermediul site-ului ielesanziene.org și a altor tehnologii și unelte asociate prezenței online a Asociația Micile Bucurii.

Ce tip de date colectăm?

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Politica de Protecție a Datelor. Asociația Micile Bucurii acționează în calitate de Controller al datelor personale pe care dumneavoastră (în calitate de utilizator) ni le furnizezi.

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră să puteți naviga pe website:
Numele și prenumele | Adresa de e-mail | Date furnizate de Utilizator opțional.

Acceptarea termenilor

Orice accesare a site-ului va fi considerata, acceptarea acestor Termeni si Conditii.

Asociatia isi rezervă dreptul, la propria discretie, sa modifice sau sa inlocuiasca acesti ,,Termeni si Conditii” prin postarea termenilor actualizati pe site. Este responsabilitatea dumneavoastra sa verificati periodic Termenii si Conditiile de Utilizare pentru eventualele modificari, iar utilizarea in continuare reprezintă acceptarea acestor modificari.

Asociatia isi rezerva dreptul unilateral si discretionar de a modifica, suspenda sau intrerupe Serviciul in orice moment.

Conținutul site-ului, Drepturile de autor

(Copyright)

Site-ul conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor. Fiecare utilizator accesează conținutul site-ului pe propria răspundere, iar Asociația Micile Bucurii nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea site-ului este permisă persoanelor de orice vârstă.

Conținutul site-ului (text, imagini) sunt proprietatea intelectuală a Asociația Micile Bucurii și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Drepturile de care beneficiați

Dreptul la informare

Acesta vă permite să fiți informat, încă din momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date

Vă permite să obțineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, la informații privind scopurile prelucrării, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocării, sursa datelor etc.

Dreptul la ștergerea datelor

Vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la rectificarea datelor

Vă permite să obțineți, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastre este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în următoarele situații:

  • exactitatea datelor este contestată de către dumneavoastră, pentru perioda în care verificăm corectitudinea datelor;
  • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitând restricționarea utilizării acestora;
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții in instanta;
  • v-ați opus prelucrării datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastră, pentru perioada în care se verifică dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs.
Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și veți avea dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs.sau în temeiul unui contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim, interes public sau din motive legate de situația dvs. particulară.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Asociatia Iele-Sanziene nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării făcute de noi înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Dreptul la o cale de atac judiciară

eficientă împotriva unei autorități de supraveghere – în situația în care o autoritate de supraveghere nu tratează plângerea dvs. sau nu vă informează în termen de 3 luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii, va puteți adresa instanțelor judecătorești competente.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal), vă rugăm contactați Asociația Micile Bucurii la adresa de email: suport@micilebucurii.ro printr-o cerere semnată și datată.

Perioada de stocare a datelor d-voastra

Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Transmiterea datelor personale către terțe părți

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm tranzactii, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul in care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Modificări ale politicii de confidențialitate și cookies

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner sau printr-o fereastră pop-up) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe website-ul nostru.